Բարև ձեզ
Բոլոր բլոգերների համար էլ դժվար է իր կայքը գովազդել:Դրա համար ես կանեմ մի առաջարկ որից հետո իմ այցելուներին կցուցադրվի ձեր գովազդ իսկ ձեր այցելուներին իմ գովազդը:Դրա նախ պետք է ձեր կայքում տեղադրեք իմ գովազդը:

Create your own banner atmybanner.com!
Գովազդը տեղադրելու համար այս HTML կոդը դրեք ձեր կայքում: 

<a href="http://newsblog.do.am" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/vzf2UWM.gif" alt='Create your own banner atmybanner.com!' border=0 /></a><br>


Դրանից հետո գրեք իմ էլ.փոստին newsblog.do.am@mail.ru
Ես կստուգեմ որ ձեր կայքում տեղադրված է իմ գովազդը և ձեր գովազդը կտեղադրեմ իմ կայքում:
և վերջ:

Ñêà÷àòü øàáëîíû äëÿ Þêîç. Êðàñèâûé äèçàéí äëÿ ñàéòîâ.